Regulamin biegów dla dzieci – Postaw na Lewka 2017

  CEL

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

 • 3 czerwca 2017 r. w godz. 09:45-10:30
 • Dolina Trzech Stawów – lotnisko Muchowiec, Katowice

DYSTANS

 • Dystanse, na których zostaną rozegrane biegi dla dzieci: 150 m, 300 m i 800 m
  Opiekun dziecka przy zapisach wybiera dowolnie dystans dla dziecka (można zmienić później)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

ZGŁOSZENIA

Chętnych prosimy o zgłoszenie przez formularz: FORMULARZ ZAPISÓW DLA DZIECI
Ustalamy limit dzieci startujących w zawodach: 200

Lista Startowa

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: min. 10 zł, w formie cegiełki ‘do puszki’ w dniu zawodów :-)

PROGRAM BIEGU

Odbiór numerów startowych będzie możliwy od godz. 8:30 w biurze zawodów.
Bieg dla dzieci jest biegiem towarzyszącym dla biegu ”Postaw na Lewka” .

Planowany start biegów dzieci – godz. 9.45 – 150 m,  10:00 – 300 m, 10:15 – 800 m, biegi następują kolejno po sobie.

KLASYFIKACJE I NAGRODY
W biegach dla dzieci nie będzie prowadzonych klasyfikacji. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal, coś słodkiego i wodę do picia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.